Giáo dục đào tạo

Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐHTC Marketing

Địa chỉ liên hệ: Số 778 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận

Điện thoại: 0935029579

Email: dvanmy@gmail.com

Website:

Sản phẩm & dịch vụ:

Giáo dục đào tạo

Giới thiệu công ty:

 
+Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐHTC Marketing là trường đại học đầu tiên trực thuộc bộ tài chính được giao thí điểm tự chủ. 
+Hợp tác đào tạo chiến lược quốc tế. 
+Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từng bước tiếp cận và giúp các chương trình đào tạo trong nước được tiệm cận với nền giáo dục tiên tiến từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới. 
-Nhu cầu hợp tác:
+ Mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp để đưa sinh viên về thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp. 
 

Hội viên khác

Tìm kiếm

Hội viên mới

Gương mặt thương hiệu